Voorlopige Aanslag - Belastingadvies Groningen | Belastingadvies Groningen

Voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag (ook bekend als voorlopige teruggaaf) is erg handig om een groot bedrag in termijnen te verspreiden. Als u bijvoorbeeld verwacht veel geld van de Belastingdienst te krijgen aan het einde van het belastingjaar, dan kunt u zich aanmelden om in termijnen al geld van de Belastingdienst te krijgen.

Voorlopige aanslag

Belastingadvies Groningen regelt uw belastingzaken

De voorlopige aanslag werkt overigens ook de andere kant op, misschien minder gunstig, maar zeer handig om te anticiperen op een (forse) bijbetaling. Wanneer Belastingadvies Groningen uw belastingzaken regelt, dan geven wij dit soort belastingadvies, wanneer wij deze veranderingen signaleren. Misschien bent u er zelf al achter dat u aanspraak wilt maken op de voorlopige aanslag van de Belastingdienst en wilt u hier advies bij in de omgeving van Groningen? Dan staan wij hier uiteraard ook voor u klaar.

Voorlopige Aanslag

Aanvullende info voorlopige aanslag

Aanmerkelijk belang: Heeft u in een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie? Dan moet u misschien belasting betalen over het financiële voordeel dat u daarvan hebt.

Giften: Geeft u in geld aan een goed doel of een kerkelijke- of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling? Dan kunt u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Heel 2014 of gedeeltelijk niet verzekerd voor de volksverzekering: betaalt u te veel of te weinig? Belastingadvies Groningen verrekent het verschil via een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Kwijtschelding durfkapitaal: Leent u geld aan een startende ondernemer en scheldt u deze lening kwijt? Dan kunt u het bedrag van deze lening onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Levensonderhoud van kinderen onder de 21: Heeft u een kind jonger dan 21 jaar dat niet in staat is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien? Krijgt u geen kinderbijslag voor dit kind? En heeft dat kind geen studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten? Dan kunt u de uitgaven voor levensonderhoud onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Persoonsgebonden aftrek: Wanneer u de persoonsgebonden aftrek in een eerder jaar niet helemaal kunt verrekenen met uw inkomen, kunt u het restant aftrekken.

Rijksmonumentenpand: Heeft u een rijksmonumentenpand? En maakt u kosten voor het onderhoud ervan? Dan kunt u deze onderhoudskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Specifieke zorgkosten: Heeft u kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan heeft u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Studiekosten: volgt u een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Dan mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Alimentatie: als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, kunt u te maken krijgen met partneralimentatie. Als u bijvoorbeeld alimentatie betaalt aan uw ex-echtgenoot, kunt u deze aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Uitgaven voor tijdelijk verblijf ernstig gehandicapten: verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verblijft? De gemaakte kosten mag u onder voorwaarden aftrekken.

Belastingadvies Groningen en uw voorlopige aanslag

Belastingadvies Groningen helpt u graag bij de behandeling van uw voorlopige aanslag en kan u advies geven over wat het beste bij uw situatie past. Wij kunnen u al helpen vanaf €125 per aanvraag. Vaak wordt dit gecombineerd met de aangifte inkomstenbelasting, vraag onze belastingadviseur naar de mogelijkheden.

Wilt u ook hulp bij uw voorlopige aanslag?

Neem contact met ons op.

Helaas..

Voorlopige aanslag aanvraag uitbesteden