De verschillende ondernemersvoordelen | Belastingadvies Groningen

De verschillende ondernemersvoordelen

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers creëren werkgelegenheid en economische welvaart. De overheid probeert daarom het ondernemerschap te stimuleren door middel van een aantal fiscale voordelen.

De fiscale voordelen worden ook wel aftrekposten genoemd: een bepaald bedrag dat van de belaste winst afgetrokken mag worden zodat er minder belasting betaald hoeft te worden.

In de beginfase van een onderneming kunnen er bijna altijd drie voordelen toegepast worden. De zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Ieder startersvoordeel zal hieronder uitgelegd worden.

Zelfstandigenaftrek

De meest bekende aftrekpost voor ondernemers is de zelfstandigenaftrek. Hiermee kan een vast bedrag van de winst afgetrokken worden zolang u:

 • Ondernemer bent voor de inkomstenbelasting;
 • Voldaan hebt aan het urencriterium;
 • Aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

In 2017 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280,-. Dit betekent dus dat er een bedrag van € 7.280,- met de winst verminderd wordt. Indien de winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek negatief is, is er een optie om de zelfstandigenaftrek naar het volgende jaar de verschuiven. De zelfstandigenaftrek die niet gebruikt is, ook wel de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek, kan maximaal negen jaar opgeschoven worden.

Indien u aan het begin van het jaar waarin u de startersaftrek toe wil passen de AOW-leeftijd heeft bereikt, wordt de zelfstandigenaftrek gehalveerd. Er kan in dat geval een bedrag van € 3.640,- afgetrokken worden.

Startersaftrek

De startersaftrek is een aanvullende aftrekpost op de zelfstandigenaftrek en is, zoals het woord doet vermoeden, bedoeld voor startende ondernemers. De startersaftrek verhoogt dus de zelfstandigenaftrek met een vast bedrag.

In 2017 bedraagt de startersaftrek € 2.123,- en deze kan worden toegepast indien u:

 • in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar géén ondernemer was;
 • niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast heeft in de afgelopen vijf jaar;

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Om het ondernemerschap bij arbeidsongeschiktheid te bevorderen geldt een verhoogde startersaftrek voor ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. De startersaftrek is dan € 12.000,- in het eerste jaar, € 8.000,- in het tweede jaar en € 4.000,- in het derde jaar. Om de verhoogde startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid toe te kunnen passen moet er voldaan worden aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 • U bent in staat om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te ontvangen;
 • U voldoet aan het aangepaste urencriterium van 800 uur per jaar.

MKB-winstvrijstelling

Deze aftrekpost zorgt ervoor dat de winst ná aftrek van de zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek verminderd wordt met 14%.

Rekenvoorbeeld startersvoordelen

Een ondernemer heeft in een jaar € 20.000,- winst gedraaid en heeft recht op zowel de zelfstandigen- als startersaftrek. De fiscale winstberekening ziet er dan als volgt uit:

 • Commerciële winst: € 20.000
 • Zelfstandigenaftrek (-): € 7.280,-
 • Startersaftrek (-) : € 2.123,-
 • Totale ondernemersaftrek € 9.403,-
 • Resterende winst: € 10.597,-
 • MKB-winstvrijstelling à 14% (-): € 1.484,-
 • Fiscale winst: € 9.113,-