Fiscaal vs. Willekeurig afschrijven voor ondernemers | Belastingadvies Groningen | Belastingadvies Groningen

Wat is afschrijven, willekeurig afschrijven en hoe werkt het?

Afschrijven

Alles over fiscale afschrijvingen, versneld en willekeurig afschrijven

Een ondernemer die een uitgave van € 450,- of meer doet voor de uitoefening van zijn of haar ondernemingsactiviteiten, moet hierover afschrijven. Indien u kunt profiteren van startersaftrek kunt u kiezen voor versneld, willekeurig afschrijven. Dit kan vele belastingvoordelen opleveren.

Hoe u kunt omgaan met afschrijvingen en willekeurig afschrijven leggen we hieronder uit. Wilt u direct advies hoe dit in uw situatie tot fiscale voordelen kan leiden? Schakel de hulp in van Belastingadvies-Groningen!

 

Wat is willekeurig afschrijven?

Een ondernemer die een uitgave van € 450,- of meer doet voor de uitoefening van zijn of haar ondernemingsactiviteiten, moet hierover afschrijven. Afschrijven houdt in dat de uitgave evenredig over een aantal jaar verdeeld wordt.

Met willekeurig afschrijven kunt u naast deze gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. Dit kan voor zowel materiële als immateriële uitgaven zoals een laptop, bedrijfswagen, intellectueel eigendom of vergunning.

Over uitgaven van minder dan €450,- wordt niet afgeschreven. Deze uitgaven worden direct in de kosten opgenomen en komen daarmee ten laste van de winst.

 

Het voordeel van willekeurig afschrijven

Willekeurig afschrijven is een mogelijkheid voor startende ondernemers met een eenmanszaak, maatschap, commanditaire vennootschap (CV) of vennootschap onder firma (VOF).

Zo kan willekeurige afschrijving starters namelijk fiscaal voordeel opleveren doordat met versneld afschrijven over bedrijfsmiddelen de winst extra belast wordt. Minder winst betekent in dit geval het betalen van minder inkomstenbelasting.

Simpelweg biedt willekeurig afschrijven de starter een fiscale mogelijkheid om de winst te verlagen. Deze verlaging kan tot veel fiscale voordelen leiden op het gebied van belastingen. Bent u nieuwsgierig hoe dit in uw situatie werkt? Onze specialisten helpen u graag verder.

Voorwaarden willekeurige afschrijving voor starters

Simpelweg biedt willekeurig afschrijven de starter een fiscale mogelijkheid om de winst te verlagen. Echter moet er aan een aantal voorwaarden van willekeurige afschrijving worden voldaan.

Zo moet de startende ondernemer beschikken over:

  • Een eenmanszaak, maatschap, CV of VOF;
  • Een bedrijfsmiddel gekocht in het jaar dat u recht had op startersaftrek, of in het aanloopjaar daarvoor.

Naast bovenstaande voorwaarden zijn er een aantal specifieke situaties die wij regelmatig tegenkomen waarin u niet willekeurig kunt afschrijven.
Dat kan niet indien:

  • bedrijfsmiddelen vanuit het privévermogen ingebracht zijn;
  • de aankoop bij familie gedaan is;
  • het bedrijfsmiddel bestemd is voor de verhuur.

 

Waarom moet er afgeschreven worden?

Doorgaans worden grotere uitgaven meerdere jaren gebruikt, het zou daardoor onterecht zijn om deze uitgaven volledig ten laste van één jaar te brengen. Daarnaast zouden de kosten van dat jaar een vertekend beeld laten zien ten opzichte van de kosten uit het voorgaande jaar.

Door deze kosten te spreiden kunt u tevens profiteren van voordelen bij de aangifte inkomstenbelasting. Wilt u een expert die met u mee denkt op dit gebied en uw maximale voordeel behaalt uit uw afschrijvingen en willekeurig afschrijven op het juiste moment? Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in! We helpen u graag.

Hoe werkt (versneld) afschrijven?

De meest voorkomende vorm van afschrijven is de lineaire methode. Bij deze vorm wordt maandelijks een vast bedrag afgeschreven tot het moment dat het bedrijfsmiddel volledig afgeschreven is. Met willekeurig of versneld afschrijven kunnen deze afschrijvingskosten in één keer afgeschreven worden. Dit kan alleen indien u recht heeft op de startersaftrek.

 Voordat er lineair afgeschreven kan worden, moeten drie gegevens bepaald worden:

1. De aanschafkosten

De aanschafkosten bestaan uit het aankoopbedrag exclusief BTW en eventuele installatiekosten. In het geval dat u een combinatie van producten aanschaft zoals bijvoorbeeld een desktop met monitor, muis en toetsenbord, mogen deze bij elkaar opgeteld worden.

2. De (verwachte) technische levensduur

De technische levensduur is het aantal jaar waarna verwacht wordt dat het bedrijfsmiddel niet meer gebruikt kan worden. De economische levensduur, het aantal jaar waarna het bedrijfsmiddel geen economische waarde meer heeft, kan ook als uitgangspunt dienen als deze korter is dat de technische levensduur. De levensduur mag geschat worden.

3. De restwaarde

Dit is de geschatte verkoopwaarde van het bedrijfsmiddel nadat deze volledig afgeschreven is. De restwaarde wordt niet meegenomen in de afschrijving per maand. De afschrijving per jaar op basis van de lineaire methode wordt berekend door de aanschafkosten minus de restwaarde te delen door de verwachte levensduur.

 

Fiscaal vs. Willekeurig afschrijven

Stel, u koopt een laptop van €720,-. Als u startende ondernemer bent én voldoet aan de voorwaarden voor willekeurige afschrijving, kunt u zelf bepalen wanneer u het bedrag gaat afschrijven. U kunt dit versneld afschrijven in het eerste jaar, of juist verspreiden over verschillende jaren.

Indien u geen recht meer heeft op startersaftrek bent u verplicht om de laptop fiscaal af te schrijven volgens de drie stappen hierboven. Daarbij mag u maximaal 20% per jaar afschrijven over dit bedrijfsmiddel.

Komt u hier nu niet uit en heeft u vragen aan een boekhouder in Groningen over uw fiscale voordelen? Schakel onze hulp in! Wij helpen u graag bij alles omtrent uw administratie vanuit ons administratiekantoor in Groningen. Na een vrijblijvend adviesgesprek bepalen wij hoe we u het beste kunnen helpen met uw financiën en het mogelijk inzetten van willekeurig afschrijven.