Kinderopvangtoeslag aanvragen? | Belastingadvies Groningen

Kinderopvangtoeslag

Iedere ouder/verzorger weet hoe belangrijk het is om een goede plek te hebben voor uw kroost als er hard gewerkt moet worden. Kinderopvang is echter een vrij kostbare oplossing. Om die reden geeft de Nederlandse staat ouders/verzorgers de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het is van enkele factoren afhankelijk of u aanmerking komt voor kindertoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel hangt af van de volgende zaken.

 • Uw inkomen en die van uw eventuele toeslagpartner.
 • Het aantal kinderen in opvang.
 • Het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.
Kinderopvangtoeslag Groningen

Vereisten kinderopvangtoeslag

 • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind.
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet de gastouder zijn geregistreerd voor elke locatie waar hij of zij oppast.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Ook voor pleeg- of adoptiekinderen.

Maximum vergoeding

U kunt maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag krijgen, dus wanneer uw kind 180 uur per maand naar een kinderdagverblijf gaat en 60 uur per maand (240 uur totaal) naar een gastouder, zijn dus 10 opvanguren niet vergoed door de Belastingdienst. Uw vergoeding is ook afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe minder toeslag u krijgt. Wanneer u meerdere kinderen in de kinderopvang heeft, dan krijgt u voor het kind dat de meeste uren opvang heeft de laagste vergoeding.

Maximale vergoeding kinderopvangtoeslag

Benieuwd of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen?

Wij helpen u graag verder om te kijken of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag?

Neem contact met ons op.

Helaas..

Aanvraag Kinderopvangtoeslag uitbesteden