Basisuitleg voor het voeren van een boekhouding | Belastingadvies Groningen

Basisuitleg voor het voeren van een boekhouding

Uitleg Boekhouding

Boekhouden is het opstellen en bijhouden van alle financiële veranderingen binnen een organisatie aan de hand van bepaalde regels en wetten

Een boekhouding heeft zijn eigen 'taal' en die komt tot stand in journaalposten. Een journaalpost is opgebouwd uit een debet (tegoed) en credit (schuld) en grootboekrekeningen.

Waarom is boekhouden belangrijk?

Door op de juiste wijze de boekhouding te verwerken, krijgt u inzicht in de stand van zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van een debiteurenadministratie (verkoop). Door goed bij te houden wie wel en niet betaald heeft, kunt u als ondernemer beslissingen nemen. Een goede boekhouding geeft inzicht in hoe uw bedrijf ervoor staat. Dit laatste is belangrijk voor de Belastingdienst, zij willen namelijk kunnen controleren wat er in de onderneming plaatsvindt. En uiteraard is het van belang voor de ondernemer zelf. Welke artikelen verkopen goed? Welke klant levert de meeste omzet op? Haalt u daar ook de meeste winst? Misschien kunt u meer of juist minder investeren in bepaalde zaken? Vragen die u alleen correct kunt beantwoorden door inzicht te krijgen in de cijfers.

Interne verslaglegging

Voor de interne verslaglegging zijn geen wettelijke eisen, denk bijvoorbeeld aan de debiteurenadministratie. Als u hier een administratie voor bijhoudt, dan maakt het niet uit hoe die in elkaar steekt. Wilt u een liquiditeitsbegroting maken, dan mag u zelf bepalen hoe u dat doet. Het is wel belangrijk dat de boekhouding op de juiste wijze is opgebouwd, anders heeft u niks aan de verslaglegging.

Externe verslaglegging

Vaak houden de kleinere ondernemers alleen voor de externe verslaglegging een boekhouding bij. Als ondernemer moet u per kwartaal bijhouden hoe veel BTW u moet afdragen. Eens per jaar moet er een balans en W&V (winst en verliesrekening) verwerkt worden in de belastingaangifte. Vooral bij het opstellen van de balans en de W&V wordt het lastiger, want om dit correct te doen moet u weten hoe u correct de 'taal' van de boekhouding spreekt. En daarnaast moet u op de hoogte zijn van de wettelijke eisen die de Belastingdienst stelt aan bepaalde boekingen. De externe verslaglegging kent namelijk wel wettelijke eisen. Zo kan een boeking volkomen logisch zijn binnen de 'taal', maar zou hij afgekeurd worden door de Belastingdienst.

Zelf de boekhouding doen of uitbesteden

Vaak wordt door de ondernemer een opzet gemaakt met het oog op de interne verslaglegging, ze willen weten hoe ze ervoor staan, wie wel en niet betaald heeft, maar vooral bij de afronding van een boekjaar wordt het een stuk complexer en is het verstandig om iemand in te schakelen die kennis heeft van de boekhoudkundige- en wettelijke eisen. Anderzijds is het verstandig om bepaalde spelregels zelf te leren. U hoeft geen diepgaande kennis te hebben van het vak boekhouden, maar als ondernemer zou u wel moeten weten hoe een balans opgesteld wordt. Dat geeft inzicht in de stand van zaken en daar kunt u uw keuzes op baseren.