Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Iedere ouder/verzorger weet hoe belangrijk het is om een goede plek te hebben voor uw kroost als er hard gewerkt moet worden om brood op de plank te brengen, maar kinderopvang is een vrij kostbare oplossing. Om deze reden geeft de Nederlandse staat ouders/verzorgers de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het is van enkele factoren afhankelijk of u aanmerking komt voor kindertoeslag.

Vereisten kinderopvangtoeslag

 • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind.
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet de gastouder zijn geregistreerd voor elke locatie waar hij oppast.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Ook voor pleeg- of adoptiekinderen.

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel hangt af van de volgende zaken.

 • Uw inkomen en die van uw eventuele toeslagpartner.
 • Het aantal kinderen in opvang.
 • Het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Maximum vergoeding

U kunt maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag krijgen, dus wanneer uw kind 180 uur per maand naar een kinderdagverblijf gaat en 60 uur per maand (240 uur totaal) naar een gastouder, zijn dus 10 opvanguren niet vergoed door de belastingdienst. Uw vergoeding is ook afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe minder toeslag u krijgt. Wanneer u meerdere kinderen in de kinderopvang heeft dan krijgt u voor het kind die het meeste uren opvang heeft de laagste vergoeding.

Contactgegevens:

Bankastraat 76
9715 CJ Groningen
050 – 21 12 562
info[@]belastingadvies-groningen.nl
KVK: 66739926
BTW: NL856679860B01
Bank: NL57RABO 0188928839

Locatie:

Google Map of Bankastraat 76 groningen