Import, export en de ICP–regeling

Voor een ondernemer die zakendoet met het buitenland, is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van import- en exportregels, en de ICPregeling.

Hoewel de regelgeving met betrekking tot het zakendoen met een ondernemer binnen de Europese Unie relatief soepel is, moet er uitgekeken worden met het zakendoen met ondernemers buiten de EU. Voor elke categorie worden de aandachtspunten gegeven zodat u op de hoogte bent waarmee rekening gehouden moet worden.

Importeren en exporteren van goederen en/of diensten

De kostprijs van een bepaald goed kan in een ander land een stuk goedkoper zijn dan in Nederland. Het importeren van dit goed uit het buitenland kan dus in sommige gevallen tot een goede kostenbesparing leiden, maar er moet rekening gehouden worden met de invoerregels en het bijbehorende kostenplaatje.

Voor veel producten geldt de eis dat deze een zogenoemde CE-markering hebben. Dit is een keurmerk dat het product voldoet aan de wet- en regelgeving die binnen de EU geldt. Indien u een goed wil importeren die over dit keurmerk beschikt, dan zal de import een stuk makkelijker worden.

Een invoervergunning is bij de import van bepaalde producten nodig, ook al hebben deze soms een CE-keurmerk. Naast dat een invoervergunning geld kost, beperken deze soms de mogelijkheid tot het importeren, het is daarom belangrijk om te weten of dit voor u van toepassing is.

Naast de wet- en regelgeving waaraan u verbonden bent als importeur, zijn de leveringsvoorwaarden een belangrijk aspect van het importeren. De leveringsvoorwaarden worden vaak opgenomen in de algemene voorwaarden, echter zijn deze niet altijd toereikend bij internationale leveringen. Internationale leveringsvoorwaarden worden vaak aangeduid als ‘incoterms’. Dit zijn internationaal vastgelegde voorwaarden over de risico’s die genomen worden door de leverancier en de importeur.

Bij het importeren van goederen loopt u ook risico’s met de betaling. Goed opgestelde betalingsvoorwaarden die gericht zijn op internationale handel is dan ook belangrijk voor het afdekken van deze risico’s. Bij grote transacties met buitenlandse leveranciers kan het betalingsrisico volledig afgedekt worden met behulp van een documentair accreditief krediet. Dit is een methode waarbij de bank in het land van de leverancier, en een bank in Nederland samenwerken om tot een betrouwbare betaling te komen.

ICP-regeling

Bij de btw-aangifte moet er rekening gehouden worden dat de intracommunautaire prestaties opgegeven worden. Dit zijn alle transacties die met een buitenlandse ondernemer gemaakt zijn in de periode waarover u btw-aangifte doet. Hoewel de factuur voor de import of export van producten en/of diensten in de meeste gevallen met 0% btw belast wordt, kan het goed voorkomen dat u wel btw moet afdragen over deze producten.

In het geval van een intracommunautair verwerving (import) dient het btw-bedrag zelf berekend te worden bij de BTW aangifte. Indien u recht heeft om de voorbelasting terug te vorderen, dan kan hetzelfde bedrag volledig aftrekken in dezelfde aangifte. Houd hier wel rekening dat u een geldig btw nummer van de leverancier op de factuur heeft staan.

Bij intracommunautaire leveringen (export), dient er btw in rekening gebracht te worden bij de klant indien deze geen ondernemer is. Als u zakendoet met andere ondernemers in het buitenland, kunt u de BTW verlegd regeling toepassen. U dient deze levering op te geven in de btw-aangifte en ICP aangifte.

Levert u in grote hoeveelheden naar het buitenland? Dan kunnen de spelregels afwijken ten overstaande van wat hierboven beschreven is, wij adviseren u dan om advies in te winnen omtrent uw situatie.